Rikslønnsnemnda forlenger legevaktavtalen mellom KS og Legeforeningen ut året.

Rikslønnsnemnda forlenger legevaktavtalen mellom KS og Legeforeningen ut året.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Rikslønnsnemnda forlenger legevaktavtalen ut året

Både Legeforeningen og motparten KS er i konflikt om legevaktavtalen. Fredag besluttet Rikslønnsnemnda at avtalen forlenges uendret ut året.

– Kjennelsen er alvorlig. Vi har vært tydelige på at arbeidstidsordningen ikke er forsvarlig. Men her prioriterer man kommunenes budsjetter over de ansattes behov for vern. Denne vurderingen må KS og staten stå til ansvar for. Vi kan ikke forsvare dette overfor våre medlemmer, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforeningen.

Rikslønnsnemnda, som behandler tvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn, bestemte fredag at legevaktavtalen skal forlenges ut året uendret.

KS skriver i en pressemelding at de og Legeforeningen er enige om at vaktbelastningen på legevakt er høy, særlig for mange leger i distriktene. Men partene er ikke enige om løsningen.

Rikslønnsnemnda har forståelse for at dagens organisering av legevakt innebærer en stor belastning for legene, men at en endring av dagens ordning trolig vil være forbundet med en mer omfattende og dyptgripende reform. Nemnda peker på behovet for flere leger.

«Rikslønnsnemndas flertall legger til grunn at en revisjon av avtalegrunnlaget om legevakttjenesten i kommunene ikke bare vil ha en økonomisk side, men også vil kunne innebære behov flere leger. KS har estimert behovet for nye leger til mellom 300 og 425 leger på landsbasis», skriver nemnda.

– Rikslønnsnemndas kjennelse løser konflikten på kort sikt, men den løser ikke de grunnleggende utfordringene med legevaktavtalen, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.