I løpet av høsten legger regjeringen fram en stortingsmelding om boligpolitikk. Kommunene spiller en viktig rolle i det boligsosiale arbeidet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regjeringen vil hjelpe familier med etableringsproblemer i boligmarkedet

Når regjeringen legger fram en ny boligsosial politikk, skal familier som har langvarige problemer med å komme inn i boligmarkedet, få mer hjelp.

Den nye politikken legges fram til høsten, skriver Nationen.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) varsler at ordninger som «leie til eie» og «eie først» kan bli måten å gjøre det på.

– Jeg tror ikke det er én modell som skal hjelpe de med etableringsproblemer. Vi må jobbe med flere løsninger. «Leie til eie» er en modell som både Husbanken og flere private aktører jobber med nå, mens «eie først» er noe Husbanken skal se på fremover, sier han.

Modellen «eie først» innebærer startlån og tilskudd fra kommunen til å kjøpe bolig. Med «leie til eie» leier familien i tre til fem år, en leie som tilsvarer kommunens utgifter på boligen. Tanken er at familien kan bygge egenkapital og til slutt kjøpe seg inn.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.