I nær fremtid blir det sendt på høring forslag om lovendringer som skal legge til rette for økt tilgang på boliger, ooplyser statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp).

I nær fremtid blir det sendt på høring forslag om lovendringer som skal legge til rette for økt tilgang på boliger, ooplyser statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp).

Foto: Terje Lien

Regjeringen vil endre lover for å få nok boliger til flyktninger

Regjeringen arbeider med endringer i både plan- og bygningsloven og husleieloven. Målet er flere boliger til flyktninger.

Statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp) i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) opplyser til Nationen at regjeringen jobber med en rekke endringer i flere regelverk for å sikre nok boliger.

– Vi jobber med å utarbeide forslag til endringer blant annet i plan- og bygningsloven og husleieloven for å legge til rette for økt tilgang på boliger. Vi tar sikte på å sende et forslag på høring i nær fremtid, sier Porsanger Anti.

Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at det vil komme 40.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2023. Til nå har det kommet vel 37.000 ukrainere til Norge. I tillegg kom det nesten 5.000 asylsøkere fra andre land til Norge i fjor.

(©NTB)