Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har sendt et forslag om et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren på høring.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har sendt et forslag om et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren på høring.


Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Regjeringen foreslår nytt regelverk for barnehagesektoren

Regjeringen har sendt et forslag om et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren på høring.

Dagens regelverk for styring og finansiering av barnehager går 20 år tilbake, og nye regler har lenge vært etterspurt. Kunnskapsdepartementet mener det gamle regelverket er utdatert.

– Vi vil ha et mer fremtidsrettet regelverk som setter barnas behov først. For å lykkes mener vi kommunene må få større mulighet til å utvikle en helhetlig oppvekstpolitikk sammen med både private og kommunale barnehager, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

I dag går over halvparten av de 270.000 barnehagebarna i Norge i en privat barnehage. Regjeringen vil derfor få på plass et system som tar hensyn til både kommunene og de private barnehagene.

– Vi foreslår et godt balansert styringssystem som både tar hensyn til kommunenes behov for styring og de private barnehagenes behov for trygghet og forutsigbarhet, sier Nordtun.

Regjeringen ønsker blant annet å lovfeste at kommunene selv skal beregne og gi driftstilskudd, samt at kommunene kan stille krav ved tildeling av tilskudd. De vil også innføre etableringsgodkjenning for private barnehager.

Høringsfristen er 1. februar 2024. (©NTB)