Illustrasjonsfoto: Colourbox

Psykiske problemer årsak til at elever slutter på skolen

Psykiske problemer er den viktigste årsaken til at nesten hver femte elev i den videregående skole avbryter skolegangen, viser en studie fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

– Dette er overraskende høye tall, sier forsker Eifred Markussen ved NIFU. Han har sammen med Idunn Seland gjennomført studien blant alle elever på alle trinn i den videregående skolen i Akershus sist skoleår. Hensikten var å finne ut mer om hvorfor nesten hver femte elev lar være å fullføre skolegangen.

Et viktig funn er at forhold utenfor skolen er en like viktig årsak til frafall som forhold internt på skolen, skriver Dagsavisen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.