At disposisjonsfondene tappes er et tegn på at kommuneøkonomien er presset, mener Rune Bye, avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Over halvparten av kommunene har spist av «krisekassa»

Et flertall av kommunene har redusert sitt disposisjonsfond det siste året. KS mener at kommuneøkonomien er under press.

– Størrelsen på disposisjonsfondet er en parameter for økonomisk handlefrihet i kommunesektoren. Et redusert disposisjonsfond i en kommune gir en indikator på kommuneøkonomien er mer presset. Dette i samsvarer også med det bildet KS har av kommuneøkonomien, sier avdelingsdirektør Rune Bye til Kommunal Rapport.

179 gikk i minus