NVE avblåser faren for storflom i store deler av landet

Varmt vær de neste dagene gjør at NVE avlyser faren for storflom over det meste av landet. Det eneste unntaket er Finnmark.

– Værutviklingen den siste uken og ikke minst de neste dagene, med varmt vær uten nedbør, er veldig gunstig med tanke på å unngå en stor flom, sier vakthavende hydrolog Knut Ola Aamodt ved flomvarslingstjenesten i NVE til Adresseavisen.

– De eneste vassdragene der det fortsatt er fare for flom utover normalflom, er Alta- og Tana-vassdraget, sier han.

For en uke siden mente NVE det var 95 prosent sjanse for stor vårflom i Nord-Norge. Sannsynligheten for en slik flom i Øst-Norge ble estimert til 75 prosent.

– Det ser ikke ut å bli dramatiske situasjoner med store skadeflommer. Værprognosene for de neste sju til ti døgnene viser at det ikke blir regn i de utsatte områdene. Dermed vil smeltingen av de store snømengdene i fjellet gå gradvis, sier Aamodt til TV 2.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.