Permitteringer og usikre tider i næringslivet gjør at Nordfjord-ordførerne nå går sammen om å hjelpe næringslivet. Leder i Nordfjordrådet og Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V) håper at et regionalt beredskapsteam skal være på plass i løpet av få dager. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Nordfjord-kommuner samles om felles koronahjelp til næringslivet

Stryn, Gloppen, Stad, Kinn og Bremanger kommuner forbereder felles beredskapsteam for næringslivet i Nordfjord.

Nordfjordrådet besluttet mandag umiddelbar oppstart av et forprosjekt for å bistå næringslivet i koronakrisen. Arbeidet med forprosjektet vil starte opp umiddelbart, blant annet med en kartlegging av konsekvensene krisen har for næringslivet i regionen.

– Korona-krisen rammer oss alle og vi står overfor mange felles utfordringer i månedene framover. Dette er derfor tida for felles innsats, sier Stad-ordfører og leder i Nordfjordrådet Alfred Bjørlo (V) i en pressemelding.

Kreative løsninger

Målet er at et regionalt beredskapsteam skal være på plass i løpet av få dager, i samarbeid mellom kommunene, Visit Nordfjord og NAV. Sistnevnte spiller ei viktig rolle i arbeidet, med sin oversikt over hvordan krisen rammer de ulike delene av næringslivet. NAV vil også stille ressurser til disposisjon på regionnivå for Nordfjord.

– Vi ser at næringslivet står på, tilbyr hjemkjøring av varer og andre kreative løsninger for å håndtere krisen på best mulig vis. Vår jobb blir å hjelpe næringslivet på best mulig vis gjennom denne krevende tida, seier Per Kjøllesdal, ordfører i Stryn (Sp).

Stryn kommune er en av de hardest rammede kommunene i Vestland fylke når det gjelder antall permitterte.

Felles, tydelig stemme

– Jeg tror kunnskap og samarbeid er nøkkelen til at flest mulig bedrifter kan åpne dørene og ta tilbake de permitterte når situasjonen normaliserer seg, sier Gloppen-ordfører Leidulf Gloppestad (Sp).

Også Bremanger-ordfører Anne Kristin Førde (Ap) tror på effekten av å stå samlet.

– Vi kommer til å ha en felles, tydelig stemme fra Nordfjord i kontakt med politisk ledelse, styresmakter og virkemiddelapparatet. Sammen skal vi komme oss gjennom dette,  sier Førde.

Hver kommune i Nordfjord vil innenfor rammen av et felles regionalt beredskapsteam også arbeide nært sammen med lokale næringsorganisasjoner for å hjelpe og bistå næringsdrivende i ukene framover.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.