– Det digitale kan være et element som gjør det mer meningsfylt å være elev i skolen. På den annen side er det mer krevende å jobbe med digitale verktøy, sier førsteamanuensis Øystein Gilje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Univeristetet i Oslo. Foto: Tone HolmquistTone Holmquist

Nå skal nye læreplaner på høring

Den 18. mars skal de nye læreplanene i fagfornyelsen ut på høring. Elevene skal lære digital dømmekraft, og samfunnsfaget får et særskilt digitalt ansvar.

Fagfornyelsen handler om å tilpasse det elevene lærer til en moderne tid. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av det de lærer på skolen. Det er planer for både grunnskolen og den videregående skole som nå får full overhaling.

Læreplanene skal endres fordi samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Barn og unge skal oppfordres til å være reflekterende, kritiske, utforskende og kreative, heter det på Utdanningsdirektoratets nettsider.