Det gamle ordførerkontoret i Granvin er blitt hotellrom.

Foto: Eli Stangeland

Nå kan du overnatte på ordførerens kontor

Ingen ville kjøpe det gamle rådhuset i Granvin. Da ble det gjort om til gjestegården Heradshuset. Bak ordførerkontorets dør er det nå to senger.

Voss og Granvin slo seg sammen ved nyttår. Den nye kommunens navn er Voss, og rådhuset ligger på Voss.

I gamle Granvin kommune sto det gamle heradshuset ledig, og ingen kjøpere meldte seg da det skulle selges.