– Arealprofilene er først og fremst ment som et verktøy for dem som arbeider med planlegging i kommunene, sier statssekretær Heidi Karin Nakken (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 

Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Nå har hver kommune fått sin arealprofil

Vil du vite hvordan det står til med jordvern, boligbygging og tilgangen til grøntområder i din kommune? Da kan du sjekke kommunens arealprofil.

Arealprofilene er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og er ment som et verktøy i den overordnede planleggingen i kommunene.

De er utarbeidet etter samme lest som Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler og inneholder informasjon om arealbruken i alle kommuner, ut fra 24 ulike indikatorer