– Alle skal jobbe et sted, og dette stedet er alltid en kommune, filosoferte Jon Gunnar Pedersen, utvalgsleder for Norge mot 2025.

– Alle skal jobbe et sted, og dette stedet er alltid en kommune, filosoferte Jon Gunnar Pedersen, utvalgsleder for Norge mot 2025.

Foto: Terje Lien

– Motkonjunkturgrep best på kommunalt nivå

Koronautbruddet har ikke bare ført elendighet med seg, mener utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen. – Skole, rettsvesen og helsestell er bevis på omstilling som allerede har funnet sted.

Under kommunedirektørens landsmøte mandag delte lederen av utvalget «Norge mot 2025» sine synspunkter på hvordan kommunal sektor kan brukes for å øke verdiskapingen i Norge.

Pedersen kom med både historiske blikk, sentrale samfunnsbetraktninger og viktige framtidsvurderinger midt under koronakrisen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.