– Solceller er lønnsomt i nesten alle større bygg og potensialet er stort. Kombinert med vannkraft vil solenergi gi større forsyningssikkerhet og mer stabile strømpriser, mener seniorrådgiver Bjørn Thorud i Multiconsult. Bildet er tatt på Svalbard, der solceller om sommeren kombineres med vindkraft om vinteren.

– Solceller er lønnsomt i nesten alle større bygg og potensialet er stort. Kombinert med vannkraft vil solenergi gi større forsyningssikkerhet og mer stabile strømpriser, mener seniorrådgiver Bjørn Thorud i Multiconsult. Bildet er tatt på Svalbard, der solceller om sommeren kombineres med vindkraft om vinteren.

Foto: Haakon Barstad

Mener det bør stilles krav om solceller på alle nybygg

– Solenergi og enøk i bygg er den raskeste og minst konfliktfylte veien til lavere strømpriser.

Det sier en av landets fremste eksperter på solenergi, dr.ing. og seniorrådgiver Bjørn Thorud i Multiconsult til Kommunal Rapport.

Han har mange råd å gi regjeringen, som neste høst skal legge fram en plan for enøk og økt energiproduksjon i bygg.