Åtte av ti deltakere avsluttet Lørenskog kommunens introduksjonsprogram med å være i jobb eller utdanning i 2020. Ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) mottok prisen på vegne av kommunen.

Åtte av ti deltakere avsluttet Lørenskog kommunens introduksjonsprogram med å være i jobb eller utdanning i 2020. Ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) mottok prisen på vegne av kommunen.

Foto: Filip Agnihotri/Fieldwork
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Lørenskog best på integrering

Lørenskog kommune mottar Bosettings- og integreringsprisen 2021 for sine gode resultater i introduksjonsprogrammet.

Bosettings- og integreringsprisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Lørenskogs arbeid med integrering har i lang tid hatt stor overføringsverdi for andre kommuner, og det fortjener honnør. Åtte av ti deltakere avsluttet kommunens introduksjonsprogram med å være i jobb eller utdanning i 2020. Det er veldig imponerende i et år med pandemi, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i en pressemelding.

Prisen for 2021 ble nylig delt ut under IMDis årskonferanse.

– Dette her er helt utrolig stort. Vi er så stolte, og særlig når vi ser hvor mange andre gode kandidater som også var nominert, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap).

De andre nominerte kommunene var Asker, Drammen, Harstad, Lillestrøm og Sandefjord.

Best praksis

I begrunnelsen trekker IMDi blant annet fram de solide resultatene i introduksjonsprogrammet.

Kommunens Jobbsjanse-prosjekt, som er et tiltak for å få hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn ut i jobb, er dessuten brukt som eksempel på beste praksis i flere sammenhenger:

«Kommunen har i 2020 det beste resultatet i introduksjonsprogrammet blant de nominerte kommunene: 82 prosent av deltakerne avsluttet programmet ved å være i arbeid eller utdanning. (…) Kommunens Jobbsjanse-prosjekt har holdt seg stabilt som et av de beste i landet. Prosjektet har lagt stor vekt på metodeutvikling, og fornyes kontinuerlig. Prosjektet har også utviklet mange relevante og gode produkter med stor overføringsverdi, og IMDi har brukt Lørenskogs Jobbsjanse-prosjekt som eksempel på beste praksis i flere sammenhenger.

Årets vinner bosetter også i tråd med det myndighetene har bedt om, og er positive til å bosette personer på kort varsel.»

Tidligere vinnere

Bosettings- og integreringsprisen er delt ut 12 ganger tidligere, første gang i 2008.

Tidligere vinnere er Vadsø (2008), Levanger (2009), Kristiansand (2010), Kragerø (2011), Molde (2012), Hammerfest (2013), Drammen (2014), Grimstad (2015), Trondheim (2016), Bærum (2018) og Sunndal (2019/2020).