Både den skjerpede pedagognormen og innføringen av bemanningsnormer i barnehagesektoren er underfinansierte, mener KS.

Foto: Colourbox

KS: Kommunene taper 690 millioner på barnehagenorm

KS foreslår at regjeringen nedsetter et hurtigarbeidende utvalg som skal se på de økonomiske konsekvensene av bemanningsnormene i barnehagesektoren.

KS mener at skjerpingen av den såkalte pedagognormen og innføringen av bemanningsnormer i barnehagesektoren er underfinansiert. Det vil mangle rundt 690 millioner kroner i 2021, og underfinansieringen kommer til å øke til nesten 900 millioner kroner i 2022, viser beregninger KS har foretatt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.