De oppdaterte veilederne som ble lagt fram 29. mai, innebærer fortsatt begrensninger i skoleskyss.

Foto: Nettbuss

KS: – Fortsatt ikke normal skolehverdag

Oppdaterte regler om skoleskyss gjør det vanskelig å komme tilbake til en normal skolehverdag, mener KS.

– Skoleskyss blir fortsatt en stor utfordring, sier avdelingsdirektør for utdanning Kristin Holm Jensen i KS.

Onsdag varslet regjeringen at den for andre gang oppdaterer anbefalingene for smittevern i skoler og barnehager. Fredag la Utdanningsdirektoratet fram oppdaterte veiledere.