KS mener at Kunnskapsdepartementets forslag til ny opplæringslov fratar kommuner og fylker mulighet til å velge løsninger som passer til dem selv.

KS mener at Kunnskapsdepartementets forslag til ny opplæringslov fratar kommuner og fylker mulighet til å velge løsninger som passer til dem selv. 

Foto: Britt Glosvik

KS: – Forslag til ny opplæringslov kan bryte med tillitsreform

Kunnskapsdepartementets forslag til ny opplæringslov er så detaljert at den kan bryte med regjeringens løfte om å gi offentlige ansatte mer tid og tillit, mener KS.

«Demokratiet er avhengig av tillit. Det gjelder både tillit til kommuner og fylkeskommuner som lokaldemokrati og tjenesteansvarlige, og til ansatte som utførere av tjenestene. »

Slik innleder KS sitt høringssvar til forslaget til ny opplæringslov som ble sendt på høring av Solberg-regjeringen i august.