Styreleder Bjørn Arild Gram i KS mener at det ikke vil være mulig å realisere kommunenes økonomiske handlingsrom som regjeringen har anslått til 9 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Foto: KS

KS ber Stortinget vedta full koronakompensasjon

KS mener fortsatt at regjeringens koronaløfte er for vagt, og anbefaler Stortinget å vedta full kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter før det tar sommerferie.

Høringsfristen til revidert nasjonalbudsjett (RNB) gikk ut på fredag. Høringen ble gjennomført skriftlig, og innspillene går inn i finanskomiteens behandling av budsjettet. 

KS har levert et felles høringsinnspill til RNB og kommuneproposisjonen. Her poengterer KS at revidert nasjonalbudsjett «etterlater svært stor usikkerhet om hvilket bevilgningsbehov som er nødvendig for å oppfylle Stortingets ønske om å dekke virkningen av koronapandemien i kommunene.»

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.