Interkommunalt samarbeid er ikke nok for å få til god samfunnsutvikling, mener kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Han støtter seg til en fersk forskningsrapport som blant annet har sett på Stavanger og Sandnes. Bildet er fra Sandnes med kommunens markante rådhus.

Interkommunalt samarbeid er ikke nok for å få til god samfunnsutvikling, mener kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Han støtter seg til en fersk forskningsrapport som blant annet har sett på Stavanger og Sandnes. Bildet er fra Sandnes med kommunens markante rådhus.

Foto: Sandnes kommune

Krevende å få interkommunalt samarbeid til å fungere i byområder

En ny rapport om utfordringer i flerkommunale byområder viser at det er krevende å få samarbeidet til å fungere.

− Forskningen viser at det er utfordringer med kommunestrukturen også i flerkommunale byområder. Vi ser at interkommunalt samarbeid ikke er nok for å få til en god og effektiv samfunnsutvikling i slike byområder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Det er Norwegian Research Centre AS (NORCE) som på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett på ulike områder. Det er tvillingbyområdene Stavanger/Sandnes og Skien/Porsgrunn. Sammenhengende by- og tettstedsområder som Haugesund/Karmøy og Tønsberg/Færder. Og delte by- og tettstedsområder som Trondheim/Malvik og Ålesund/Giske/Sula.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at til tross for mange velfungerende interkommunale samarbeid, så fører den administrative oppdelingen av byområdene til at kommunene konkurrerer om både innbyggere og bedrifter.

Konsekvensen er byspredning, overforbruk av arealressurser og planleggingsressurser. Byene vokser, og den tettbygde byen brer seg over kommunegrensene. Ifølge rapporten vil denne typen utfordringer og konsekvenser øke framover.

Forskerne skriver i oppsummeringen at «studien gir grunnlag for å hevde at den administrative oppdelingen av byområdene hemmer funksjonsdyktigheten til de lokale folkestyrene og effektiviteten til lokalforvaltningen. Det er imidlertid stor variasjon mellom byområdene i våre case-studier om hvor omfattende utfordringer flerkommunaliteten skaper.»

Spørreundersøkelsen viser at det er større interesse for politikken i bostedskommunen enn i nabokommunen. De fleste svarte at de sjelden eller aldri opplever at kommunegrensene skaper problemer for dem selv eller deres nærmeste.

− Rapporten viser at interkommunalt samarbeid ikke er den beste løsningen for å få til en god og effektiv samfunnsutvikling i sammenvokste byområder. Den viser at det mangler en demokratisk instans med nok legitimitet som kan fatte beslutninger for hele byområdet, og ta regi i planprosesser som dreier seg om hele byområdet, sier Astrup i en pressemelding.

Rapporten om flerkommunale byområder finner du her.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.