Eldre på sykehjem ble isolert og passivisert under koronapandemien. Likevel mener Koronakommisjonen at sykehjemmene har håndtert smittesituasjonen godt.

Eldre på sykehjem ble isolert og passivisert under koronapandemien. Likevel mener Koronakommisjonen at sykehjemmene har håndtert smittesituasjonen godt.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Koronakommisjonen skryter av sykehjemmenes innsats

Mens sykehjemmene for skryt for sin håndtering av koronapandemien, må statlige myndigheter tåle kritikk for ikke å ha greid å se behovene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Til tross for smitte, dødsfall og strenge besøksrestriksjoner, sykehjemmene har langt på vei gjort jobben slik de skal under koronapandemien.

Det mener Koronakommisjonen. Onsdag la de fram rapporten «Myndighetenes håndtering av koronapandemien».

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.