Kommunedirektør Kine Johnsen inngikk i fjor et rettsforlik med økonomisjefen hun tidligere hadde avskjediget. Kontrollutvalget har undersøkt om hun hadde myndighet til å inngå avtalen uten at den måtte godkjennes av kommunestyret.

Kommunedirektør Kine Johnsen inngikk i fjor et rettsforlik med økonomisjefen hun tidligere hadde avskjediget. Kontrollutvalget har undersøkt om hun hadde myndighet til å inngå avtalen uten at den måtte godkjennes av kommunestyret.

Foto: Thomas Frigård

Kommunestyret godkjente aldri millionvederlaget til sparket økonomisjef

I et rettsforlik fikk avskjediget økonomisjef i Bø 1,3 millioner kroner i vederlag, men avtalen ble aldri behandlet av kommunestyret. Kontrollutvalget har nå sett på saken.

– Vi synes det virket uryddig at kommunedirektøren kunne bruke så mye penger på et rettsforlik, uten av pengebruken skulle godkjennes av kommunestyret. Vi følte et behov for å klargjøre saken, sier Ingmar Wåhlberg i Bø Venstre.

Opphevet avskjed