Også kommunesektoren lider under korona-krisen og kan tape opptil 19 milliarder kroner, viser ferske, men usikre beregninger fra KS. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kommunesektoren blør - kan tape 19 milliarder på koronakrisen

KS har nedjustert sine anslag for hvor mye kommunene vil kunne tape på korona-pandemien, men summene er fortsatt store: 12 til 16 milliarder kroner for kommunene og rundt tre milliarder for fylkeskommunene.

Kommunenes organisasjon beregner fortløpende hvor stort det økonomiske tapet i kommunesektoren kan bli, mens landet sliter med virkningene av viruset. Største delen skyldes de statlige tiltakene som er satt inn for å begrense virkningen av pandemien.

Stor usikkerhet rundt regnestykket

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.