Usikkerheten er nå så stor at Kommune-Norge trenger en politisk garanti for av koronatapene dekkes av staten, mener styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

Foto: Agnar Kaarbø

- Kommunene trenger politisk koronagaranti

Usikkerheten er så stor nå at en politisk garanti for dekning av koronatapene er nødvendig, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS i en kommentar til framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i dag.

«Stortinget må gi en garanti for at faktiske merutgifter og inntektstap vil bli dekket fullt ut i år, om kutt i velferdstilbudet skal unngås.», skriver KS i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i formiddag.

Ba om et løfte

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.