Et glimt fra behandlingen av begjæringen om å få stoppet inngåelse av pensjonskontrakt mellom Vestland fylkeskommune og Storebrand. Her KLPs advokat Thomas Naalsund i aksjon.

Et glimt fra behandlingen av begjæringen om å få stoppet inngåelse av pensjonskontrakt mellom Vestland fylkeskommune og Storebrand. Her KLPs advokat Thomas Naalsund i aksjon.

Skjermdump Oslo byfogdembete

KLP vant ikke fram i pensjonsstriden

KLP vant ikke fram med sin begjæring om midlertidig forføyning. Dermed kan Vestland fylkeskommune undertegne pensjonskontrakten med Storebrand.

I starten av november gikk KLP til retten for å få stanset vedtaket til fylkestinget Vestland om å inngå pensjonskontrakt med Storebrand. Fylkeskommunen hadde da tildelt kontrakten til Storebrand, etter en anbudsrunde hvor KLP var medkonkurrent. Fylkestinget vedtok å bytte pensjonsforvalter på sitt møte 30. september.

Ikke brudd på anskaffelsesreglene

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.