Styreleder Egil Johansen i KLP mener den endrede resultatdisponeringen vil styrke evnen til å tåle at det økonomiske tilbakeslaget blir langvarig.Foto: KLP

KLP nedjusterer premiefondet

Den ekstraordinære økonomiske usikkerheten gjør at styret endrer resultatdisponeringen.

KLPs styre endrer resultatdisponeringen for 2019.

Eierne i kommune- og helse-Norge får dermed tilført 2,84 milliarder kroner til premiefond og 8 milliarder kroner til tilleggsavsetninger.

Dette betyr at kundenes premiefond tilføres mindre enn det KLPs styre opprinnelig vedtok i februar, men fortsatt vesentlig mer enn forespeilet i fjor høst, skriver KLP i en pressemelding.

Urolige tider

Årsaken til at styret har endret resultatdisponeringen, er den ekstraordinære økonomiske usikkerheten.

Finanstilsynet har på samme bakgrunn bedt alle livselskapene revurdere hvordan resultatet for fjoråret endelig skal disponeres.

– Det er viktig for oss som eiere at KLP prioriterer å opprettholde god soliditet i de urolige tidene vi er i nå. Ved å ta dette grepet styrker vi nettopp KLPs soliditet, og posisjonerer selskapet for god kapitalforvaltning også i tiden fremover, sier styreleder Egil Johansen i KLP, som til daglig jobber som rådmann i Tønsberg kommune.

I følge KLP har selskapet gjennom flere år bygget bufferkapital for å være rustet for urolige tider. 

Nedjusteres

KLP leverte i fjor et kunderesultat på 10,9 milliarder kroner. 

I utgangspunktet hadde styret gått inn for at 10,8 milliarder skulle overføres til kundenes premiefond. 

Dette blir nå nedjustert til 2,8 milliarder kroner. De resterende 8 milliarder kronene går til tilleggsavsetninger.

Tilleggsavsetninger er avkastningsoverskudd som er tildelt forsikringskunden, men som bare kan benyttes av forsikringsgiver til å dekke inn manglende årlig avkastningsgaranti på forvaltning av kundenes pensjonsmidler.

KLPs årsregnskap for 2019 legges frem for endelig vedtak på generalforsamlingen i KLP 5. mai 2020.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.