Veitrafikken er på landsbasis redusert med 40 prosent siden 13. mars, ifølge Norsk institutt for luftforskning (NILU). Bildet er fra Bergen i januar, da trafikken ennå gikk som normalt. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Klimautslippene fra transport ned 40 prosent på halvannen uke

Mindre biltrafikk og innstilte fly og ferjer har redusert klimautslippene fra transport med 40 prosent, ifølge NILU.

Hjemmekontor, reiserestriksjoner og andre tiltak for å begrense spredningen av viruset Covid-19 har en positiv effekt på luftkvaliteten. På halvannen uke er utslippene av klimagasser fra transportsektoren gått ned med opptil 40 prosent, ifølge Norsk institutt for luftforskning (NILU).

I perioden 13. – 23. mars har det vært en nedgang i veitrafikken på landsbasis på nær 40 prosent. Dette tilsvarer en reduksjon i CO₂-utslippene på rundt 65.000 tonn.

I samme periode er klimautslippene fra luftfarten redusert med cirka 104.000 tonn CO₂, som følge av kansellerte flyginger, ifølge instituttets beregninger. 

– CO₂-utslippene fra luftfarten kan faktisk være enda lavere enn beregningene viser, sier forsker Henrik Grythe ved NILUs avdeling for by og industri i en pressemelding.

Han påpeker at modellen for beregninger av klimautslipp fra luftfarten er utviklet av den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart.–Den tar ikke høyde for at mange av flyavgangene den siste tiden bare har hatt et passasjerbelegg på 40 prosent, mot normalt 75 prosent. Dermed er flyene lettere og bruker mindre drivstoff, sier Grythe.

– Renere luft – i alle fall en stund

Innenlandsferjene har hittil gått som normalt, mens innstilte utenlandsferjer også bidrar til en reduksjon i klimautslippene fra transportsektoren. Nedgangen i biltrafikken reduserer også forurensningen av svevestøv fra vei-, dekk- og bremseslitasje, som normalt er høy om våren.

– Så lenge denne unntakstilstanden varer vil utendørs luftkvalitet være bedre enn den ville vært ved vanlig aktivitet. Det gjelder for norske byer, men også på verdensbasis, sier Grythe.

– Hva den totale effekten blir vet vi jo ikke før vi ser utslippsberegningene for hele 2020. Når industri- og transportaktiviteten normaliseres vil utslippene også gå tilbake til slik de var før korona. Det blir også spennende å se om dette har hatt noen varig effekt på folks reisevaner. Men det gjenstår å se, sier han.

De samlede utslippene av klimagasser fra veitrafikken var i 2018 på vel 9 millioner tonn. Dette utgjorde 17 prosent av landets samlede klimautslipp på vel 52 millioner tonn. Luftfart, sjøfart, fiske og motorredskaper sto for 7, 5 millioner tonn eller 14 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.