Totalt 1730 høringsuttalelser ble sendt inn til Miljødirektoratet etter at Klimakur 2030 ble lagt ut på høring.Bilde: Klimakur 2030/Pixabay/Lars Erik Tveit, Kolumbus.

Klimakur 2030: Kommunene etterlyser mer penger til klimaarbeid

Både kommuner og fylkesmenn frykter at klimaarbeidet kan tape i konkurranse med lovpålagte oppgaver i en presset kommuneøkonomi.

Det kommer fram i høringsuttalelsene til «Klimakur 2030».

Til sammen 51 kommuner, fylkeskommuner og sammenslutninger av kommuner har svart. Totalt har det kommet inn 1.730 høringsuttalelser.