Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av kommunestyremøtet?

Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: Kommunestyret fattet følgende vedtak: «I politiske og administrative møter skal det før møtet starter avklares om møtene skal tas opp/kringkastes. Dersom noen tar opp fra møter i kommunal regi uten at dette er kjent og avtalt med deltakerne i forkant av møtet, skal politianmeldelse vurderes». Er dette et lovlig forbud? Kan folkevalgte eller andre straffes for å opptrådt i strid med det?

SVAR: I kommuneloven § 11–6 er det fastsatt at hvis noen ber om det og det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal det gis tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter. I det ligger at den som ønsker å gjøre dette, skal gjøre oppmerksom på at det vil bli gjort, men det kan så vidt jeg kan se ikke være straffbart å gjøre det uten å ha varslet om det. Det som skjer er jo bare en dokumentering og formidling av det som allmennheten etter kommuneloven har rett til å ta del i.