– Så lenge vi foreslår endringer, betyr det at noen kommer til og synes at vi er tipp topp, mens andre kommer til å føle at de taper. Da blir vi upopulær, sier Marianne Haraldsvik, Senter for Økonomisk forskning.

– Så lenge vi foreslår endringer, betyr det at noen kommer til og synes at vi er tipp topp, mens andre kommer til å føle at de taper. Da blir vi upopulær, sier Marianne Haraldsvik, Senter for Økonomisk forskning.

Foto: NTNU Samfunnsforskning

Inntektssystemet utredes: – Noen vil bli skuffet

Lederen av utvalget som utreder endringer i inntektssystemet, sier det er umulig å gjøre alle kommuner fornøyde. 

– Noen vil bli skuffet om man foreslår endring eller ikke endring. Per definisjon er det umulig å gjøre alle fornøyd siden vi ikke har mandat til å forslå en økning i rammen til kommunene. Det ligger i systemets natur, sier utvalgsleder Marianne Haraldsvik.

Hun påpeker at ekspertutvalget forsøker å belyse fordelingsvirkninger av eventuelle endringer, og at mandatet er bredt.