Forsøk på identitetstyveri og utstyr på avveie er det kommune som oppgir som de største problemene innen IKT-sikkerhet.

Forsøk på identitetstyveri og utstyr på avveie er det kommune som oppgir som de største problemene innen IKT-sikkerhet.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Identitetstyveri er kommunenes største IKT-sikkerhetsproblem

Over halvparten av kommunene har opplevd forsøk på identitetstyveri på sine datasystemer.

Da kommunene i fjor svarte på hva som er deres største sikkerhetsproblem innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), rapporterte et flertall (53 prosent) «forsøk på identitetstyveri.» 

Det viser Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.