Høyres Linda Hofstad Helleland la mandag fram partiets plan for kunstig intelligens.

Høyres Linda Hofstad Helleland la mandag fram partiets plan for kunstig intelligens.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Høyre vil få inn regler for kunstig intelligens i skolen

Høyre lanserer en plan for bruk at kunstig intelligens (KI). Partiet vil blant annet ha nasjonale retningslinjer for bruken av teknologien i skolen.

I en plan for KI som Høyre kom med mandag, legger partiet fram nesten 40 enkelttiltak de mener vil bidra til trygg bruk av slike digitale systemer.

KI brukes ulikt og i ulik grad på skoler i Norge. Derfor mener Høyre og tidligere digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) at det må komme på plass et nasjonalt regelverk som åpner for læringsgevinster, og som har fokus på kritisk tenkning.

Partiet tar også til orde for et eget nordisk toppmøte om kunstig intelligens der nordiske myndigheter, teknologiselskap og akademia samles om temaet.

– Norge kan lykkes med kunstig intelligens, men da holder det ikke å kun sette rammer, vi må også gripe muligheter, sier Helleland.

Høyre vil også ha en digital lovvask der det kartlegges hvilke eksisterende lov- og regelverk som er godt egnede rammeverk for teknologi som kunstig intelligens, og hvor det utarbeides helt nye lover der det er mangler. (©NTB)