Et formannskapsmedlem er en ombudsmann, og ikke en tjenestemann. Altså kan formannskapsmedlemmer være meddommere, konkluderer Høyesterett.

Et formannskapsmedlem er en ombudsmann, og ikke en tjenestemann. Altså kan formannskapsmedlemmer være meddommere, konkluderer Høyesterett.

Foto: Terje Lien

Høyesterett: Medlemmer av formannskapet kan være meddommere

Kommunene trenger ikke velge meddommere på nytt, etter at Høyesterett har konkludert i meddommersaken.

I september ba Domstoladministrasjonen samtlige tingretter, jordskifteretter og statsadvokatembeter sjekke sine lister over meddommere. Domstoladministrasjonen var blitt kjent med at formannskapsmedlemmer figurerte som meddommere, og konkluderte med at det var i strid med domstolloven.

Nå har Høyesterett konkludert med at Domstoladministrasjonen tok feil. Formannskapsmedlemmer er folkevalgte og ombudsmenn, og ikke kommunale tjenestemenn, slår Høyesterett nå fast. Dermed er ikke formannskapsmedlemmene avskåret fra å være meddommere.