Nye Drammen får kritikk av Forbrukerrådet for gebyrøkning etter kommunesammenslåingen. Kommunen selv avviser kritikken.Foto: Magnus K. Bjørke

Høyere gebyrer i mange sammenslåtte kommuner

Forbrukerrådet har gjort en gjennomgang som viser at gebyrene har gått opp i 27 av 47 sammenslåtte kommuner. Rådet ber om strengere kontroll av kommunene.

– Dette var dårlige nyheter. Presiseringer i kommuneloven og sammenslåing av kommuner har ikke hjulpet. Vi vil derfor få på plass en mye strengere kontroll med at kommunene ikke tar seg bedre betalt enn de har lov til, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

Rådets gjennomgang av 47 sammenslåtte kommuner viser at avgiftsnivået har gått opp i 27 av dem.

Nye Drammen kommune trekkes fram som eksempel, og der koster det nå 10.000 kroner mer å søke om byggetillatelse enn det gjorde før sammenslåingen.

Gebyret i Drammen er nær tre ganger så høyt som det var for en gjennomsnittskommune i fjor, ifølge Forbrukerrådet.

– Å behandle en byggesøknad er en standardoppgave, og prisen burde være temmelig lik over hele landet. Det kan være grunner til en viss prisforskjell. Noen kommuner subsidierer behandlingen, mens andre har mer kostnadskrevende prosesser, sier Vie.

Forbrukerrådet sier de hadde regnet med at avgiftene skulle gå ned, ikke opp, da kommuner ble sammenslått i kommunereformen.

– Det går i helt feil retning av det vi hadde forventet, sier hun til NRK.

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paal Pedersen (H), sier til NRK at han ikke ser noen grunn til at gebyret skal ha blitt dyrere i de nye kommunene enn i de gamle.

Byplansjef Heming Herdlevær i Drammen kommune avviser at den nye kommunen har lagt seg på det høyeste nivået. Den nye kommunen har i stor grad fulgt tidligere Drammen, men for noen gebyrer har kommunen nærmet seg størrelsen i det som var Nedre Eiker kommune, sier han til NRK.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.