Kun 41 prosent av kommunene har inngått avtaler med andre som skal sikre tilstrekkelig bemanning i hjemmetjenesten ved et lokalt smitteutbrudd.

Foto: Colourbox

Helsetilsynet: Behov for bemanningsavtaler i hjemmetjenesten

Kommunene må gjøre mer for å sikre bemanningen i hjemmetjenesten ved større smitteutbrudd, mener Helsetilsynet.

En kartlegging Statens helsetilsyn har gjort av hjemmetjenesten under koronakrisen, viser at mange kommuner har inngått avtaler om at ansatte i hjemmetjenesten skal jobbe mer og/eller at det skal hentes inn flere vikarer ved et koronautbrudd.

De hyppigst brukte tiltakene er avtaler om at ansatte skal jobbe mer (71 prosent), og å hente inn flere vikarer (66 prosent).

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.