– Vi mener at å pålegge kommunene nok en «plikt til å samordne» seg internt neppe vil løse de problemene som utsatte barn og unge har, sier KS' styreleder Bjørn Arild Gram.

Foto: Joakim S. Enger

Har ikke tro på en egen barnekoordinator

En egen kommunal barnekoordinator kan få barnevern, skolehelsetjeneste, NAV, sosialtjenestene og skolene til å samarbeide tettere. KS er skeptisk.

Som en del av en likeverdsreform foreslår regjeringen å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten til å omfatte barn og unge.

Regjeringen ønsker derfor en egen barnekoordinator med myndighet til å beslutte i forhold som angår koordinering av velferdstjenester, går det fram av et ferskt høringsnotat.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.