Gjør som Kristiansand - sørg for god ledelse og bruk mindre av ressursene på dyre institusjonsplasser, og mer på hjemmetjenestene. Det er rådet fra PwC til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Foto: Magnus K. Bjørke
Gjør som Kristiansand - sørg for god ledelse og bruk mindre av ressursene på dyre institusjonsplasser, og mer på hjemmetjenestene. Det er rådet fra PwC til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Foto: Magnus K. BjørkeFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

God ledelse gir mer omsorg for pengene

Visjonær ledelse og samarbeidskultur, sammen med en sterk satsing på hjemmetjenester. Slik får Kristiansand mer omsorg for mindre penger enn de andre storbyene.

Det går fram av en rapport som offentliggjøres i dag, mandag. Rapporten er skrevet av PricewaterhouseCoopers (PwC) på oppdrag for KS´ program for storbyrettet forskning.

Den prøver å forklare de store forskjellene i ressursbruk mellom storbyene, som påvist i Kostra og ASSS-rapportene (Aggregerte styringsdata for sammenlignbare storkommuner) for 2013. Mens Kristiansand bruker ca. 13.000 kroner til pleie og omsorg per innbygger, bruker Stavanger 17.000 kroner. Oslo og Bergen bruker 16.000 og Trondheim 15.000. (Tallene viser netto driftsutgifter per innbygger, korrigert for forskjeller i befolkningens behov.)