Britt Elin Steinveg gikk av uten arbeidsplikt fra 22. juni. Formelt avsluttes arbeidsforholdet ved nyttår.

Foto: Marius Fiskum, Tromsø kommune

Gikk ut av døra med 2 millioner kroner

Britt Elin Steinveg gikk med umiddelbar virkning etter fire år som toppleder i Tromsø kommune.

Sluttavtalen Steinveg har inngått med kommunen gir henne lønn i oppsigelsestiden på seks måneder. Hun får i tillegg 12 måneders etterlønn og dekket advokatutgifter på inntil 100.000 kroner. Det innebærer at Steinveg får med seg ca 1,94 millioner kroner fra Tromsø kommune.

Kommunestyret godkjente enstemmig sluttavtalen 17. juni. Med det ble Steinveg den 11. kommunedirektøren som har inngått sluttavtale siden 1. juli i fjor.