Fylkestinget i Vestland ber om økt beredskap

Vestland fylkesting er bekymret over økt droneaktivitet i Nordsjøen og mulig sabotasje på Nord Stream-gassrørledningene. Nå vil de ha økt beredskap i fylket.

– Droneaktivitet og lekkasjer på installasjoner gjør oss urolig, og som et energi- og verdiskapningsfylke mener fylkestinget at det er kritisk viktig å sørge for sikring av infrastruktur og personell, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkestinget ber spesielt om at beredskapen knyttet til infrastruktur og installasjoner langs kysten og i Nordsjøen må få høy prioritet.

Forsvarsminister Bjørn Aril Gram (Sp) sa til NTB onsdag at regjeringen ikke utelukker å be Nato om bistand til å beskytte norsk sokkel etter gasslekkasjene i Østersjøen, men at de foreløpig ikke har gjort det.

Flere verdensledere har omtalt gasslekkasjene som en «villet handling» og sabotasje, og FNs sikkerhetsråd møtes fredag for å diskutere situasjonen. Det var Russland som ba om møtet.

(©NTB)