Ordfører Torvild Sveen (Sp) i Gjøvik mener hverdagen til folk flest allerede er krevende med skyhøye strøm- og drivstoffpriser. Fortsetter utviklingen frykter han kollaps i både landbruk og næringsliv.

Ordfører Torvild Sveen (Sp) i Gjøvik mener hverdagen til folk flest allerede er krevende med skyhøye strøm- og drivstoffpriser. Fortsetter utviklingen frykter han kollaps i både landbruk og næringsliv.

Foto: Britt Glosvik

Frykter kollaps i næringslivet – ber regjeringen om kraftfulle tiltak

Kommunestyret i Gjøvik er dypt bekymret for prisstigningen på strøm, mat og drivstoff. I et brev til regjeringen ber de om langsiktige tiltak som monner.

«Vi frykter mange permitteringer og oppsigelser», står det i brevet som er undertegnet ordfører Torvild Sveen (Sp).

Brevet ble nylig sendt regjeringen og Stortinget.