Frykter fastlegeordningen kan bli svekket

Legeforeningen frykter at regjeringen i sin iver etter å styre helsevesenet skal svekke fastlegeordningen.

I et brev til departementet ber foreningen om et møte sammen med KS for å få til en fornuftig videreføring av trepartssamarbeidet som til nå har vært grunnlaget for Norges mest vellykkede helsereform.

President Torunn Janbu sier til NTB at både KS og Legeforeningen var lovet et særskilt møte for å sette faglige behov og krav inn i en større sammenheng.

– I stedet opplever vi nå at Helsedirektoratet har laget et forslag til revisjon av fastlegeforskriften uten at det er avviklet et felles møte, sier Janbu.

Foreningen reagerte spontant og fredag ettermiddag ble det sendt et brev til departementet der man ber om at fastlegeordningen blir drøftet i et felles møte før det innføres en endret forskrift.

Alle fornøyd

– Når 97 prosent av brukerne sier seg godt fornøyd med fastlegeordningen er det uforståelig at regjeringen nå vil benytte samhandlingsreformen til å flytte ordninger som har fungert godt i avtaleform over til en sentralt styrt forskrift, sier Janbu.

Hun mener det må være mange andre områder innenfor helsevesenet som trenger sentral styring mer enn den vel fungerende fastlegeordningen. Det samme mener KS.

– Departementets tanker om ensidig styring i stedet for en avtale mellom tre parter har vært kjent lenge, men vi har hatt problemer med å forstå hvorfor den mest vellykkede helsereformen i Norge skal endre karakter. Derfor har vi helt til det siste regnet med at de sentrale myndighetene vil ta til fornuft, sier Janbu.

– Nå gjør vi et siste forsøk med brevet der vi ber om et særskilt møte, sier legepresidenten.

Åpen for endringer

Den avtroppende presidenten i Legeforeningen sier at verken KS eller legene er negative til å drøfte forbedringer i en ordning som allerede fungerer meget godt.

– Alt kan forbedres, og vi er gjerne med på det, men da må det etter vår oppfatning skje i samarbeid slik det har gjort siden fastlegeordningen ble innført for ti år siden.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.