Ordfører Arne Sekkelsten (H) i Fredrikstad er glad for at tingretten har gitt kommunen medhold i hovedspørsmålet.

Ordfører Arne Sekkelsten (H) i Fredrikstad er glad for at tingretten har gitt kommunen medhold i hovedspørsmålet.

Foto: Tone Holmqiust

Fredrikstad fikk medhold om eiendomsskatt i retten

Søndre Østfold tingrett mener utskrivingen av eiendomsskatt i Fredrikstad er gyldig.

Det kommer fram i en nylig avsagt dom i Søndre Østfold tingrett.

– Vi er glade for at tingretten nå har gitt oss medhold i hovedspørsmålet og vil nå bruke tid til å sette oss grundig inn i dommen, sier ordfører Arne Sekkelsten (H) til kommunens nettside.

Fire skattytere gikk tidligere i år til søksmål mot kommunen fordi de mener omtakseringen kommunen gjorde i 2022 er ugyldig og derfor skal tilbakebetales. 

Skattyterne mener at eiendomsskatten var ulovlig innkrevd fordi det har gått for mange år siden forrige hovedomtaksering. Det ble samtidig varslet at saken ville være et pilotsøksmål for et gruppesøksmål. 

Hadde saksøkerne vunnet fram ville kommunen ha måttet tilbakebetale 1 milliard kroner, ifølge Fredriksstad Blad.

I tillegg til hovedspørsmålet la saksøkerne ned påstand om at det er gjort saksbehandlingsfeil i hver av deres enkeltsaker.

Retten gir to av saksøkerne medhold i at klagevedtakene skal oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. Fredrikstad kommune frifinnes for kravet om opphevelse av de øvrige to klagevedtakene saken gjelder.

Fredrikstad kommune vil ta klagesakene for de to eiendommene opp til ny behandling.