Gunnar Krogstad (Ap) var ordfører i Melhus 2015–2019, da hele 926 dekar dyrket jord ble omdisponert til andre formål. 

Foto: Leikny Havik Skjærseth

Forsynte seg grådigst av matjorda

Melhus forsynte seg grådigst av matjorda i forrige fireårsperiode. Som ellers i landet er det veibygging som fortrenger mest dyrket mark. 

926 dekar dyrket jord ble omdisponert til andre formål i løpet av årene 2016–2019, da Gunnar Krogstad (Ap) var ordfører i Melhus. Det er over 200 dekar mer enn i nabokommunen Trondheim, som er en like klar toer på listen over jordvernverstinger.

– Det meste forsvant i forbindelse med byggingen av ny E6. Når man bor i en dalbotn med matjord, og det skal bygges en ny motorvei med fartsgrense på 110, så går det en del, forklarer eksordføreren, som nå er ute av politikken.