Når elsparkesykkelturene erstatter bilturer og kollektivtransportreiser, vil klimaregnskapet mest sannsynlig bli positivt for de nye generasjonene elsparkesykler, mener forskningsleder Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Britt Glosvik

Forsker gjenreiser elsparkesyklenes dårlige rykte

De bekymrer og forsøpler. Men ikke alt er galt med elsparkesyklene, viser ny rapport.
– Miljøregnskapet går nesten i null, mener forsker. Han gir kommunene ti råd.

Forsøpling, feilparkering, henslengte sykler og høy ulykkesrisiko med elsparkesykler, skaper bekymring, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Nå har instituttet utarbeidet ti råd til kommunene om hvordan de kan håndtere sparkesykkelsesongen.

– Kommunene er jokeren, sier Nils Fearnley (48) som er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.