Regjeringen, her ved Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, har besluttet å videreføre forkurset i matematikk for lærerstudenter som fikk karakteren 3 i den enkleste matten på VGS. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix.Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ekstratilbud om matteprøve for lærerstudenter videreføres

Regjeringen har besluttet å videreføre sitt omstridte forkurs for lærerstudenter som fikk karakteren 3 i den enkleste matten på videregående.

Fra høsten 2016 skjerpet regjeringen opptakskravene til lærerutdanningene, slik at man måtte ha minimum karakteren 4 i den enkleste matematikken fra videregående skole. Samtidig innførte de et forkurs i matematikk for å gi søkere som oppfylte alle de andre kravene, men hadde 3 i matematikk, en ekstra sjanse til å kvalifisere seg for opptak.

Til nå har forkurset blitt gjennomført tre ganger, og regjeringen er fornøyd med resultatet.

– Dette tiltaket har bidratt til at 470 søkere har kvalifisert seg for opptak, noe som er et betydelig tilskudd av gode studenter til landets lærerutdanninger. Derfor viderefører vi forkurset også for opptaket i 2019, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Både mattekravet og forkurs-ordningen har vært gjenstand for mye kritikk. Da forkurset ble holdt for første gang i 2016, besto bare 118 av de 485 lærerstudentene som tok det, og flere mattelærere mente eksamensprøven var for avansert. Samtidig sto 500 plasser tomme på lærerstudiene, og både opposisjon og skolesjefer uttrykte bekymring for at mattekravet ville føre til lærermangel.

I 2017 strøk 292 av 441 søkere som ikke var kvalifisert til lærerstudiet på forkurset i matematikk, og i fjor strøk to tredeler av de 441 som benyttet seg av ekstramuligheten.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.