Mye er nytt fra neste år.

Mye er nytt fra neste år.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

Dette er nytt fra neste år

Det blir flere endringer i ulike lover og forskrifter fra nyttår. Blant annet krav om bedre samordning av forebyggende tjenester til barn og krav om klarspråk.

Koronapandemien herjer fortsatt. Det betyr en forlengelse av midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.

Den midlertidige forskriften skulle vært opphevet 1. januar 2022, men blir forlenget frem til 1. juli 2022. De fleste tiltakene forlenges like lenge, enkelte med noen justeringer. Tiltakene som forlenges er knyttet til sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger.