Høyres gruppeleder Dag Olav Tennfjord i Ålesund blir ny kommunedirektør i nabokommunen Giske.

Høyres gruppeleder Dag Olav Tennfjord i Ålesund blir ny kommunedirektør i nabokommunen Giske.

Foto: Ålesund kommune

Da opposisjonslederen i Ålesund syntes arbeidsdagen ble for fragmentert, søkte han ny jobb

Høyres fremste politiker i Ålesund bytter politikken med kommunedirektørjobb i Robek-kommunen Giske.

– Arbeidsdagen ble for fragmentert. Som opposisjonspolitiker på heltid havner du mellom barken og veden. Jeg savner å ha en fast organisasjon å forholde meg til, sier Dag Olav Tennfjord (57).

Den tidligere ordføreren i Skodje har vært frikjøpt i 71 prosent stilling for å være opposisjonspolitiker i den nye kommunen.