Prosjektleder Trygve Kikut i Bibliotek 24 har sett til Danmark.

Prosjektleder Trygve Kikut i Bibliotek 24 har sett til Danmark.

Foto: Tone Holmquist

Bibliotekene tilbyr digitale medier til folket – helt gratis

Alle fylkeskommunene har inngått et innkjøpssamarbeid for å demokratisere tilgangen på aviser og tidsskrifter.

– Hvor gode bibliotektjenester du får, avhenger av hvor i landet du bor. Det er betenkelig, så det gjør vi noe med i dette prosjektet, sier Hilde Grefsrud.

Hun er en del av prosjektgruppa Bibliotek 24. Prosjektet støttes også av KommIT-rådet til KS.