Tingretten i Bergen mener at Bergen kommune har ikke klart å bevise at el-sparkesykkelutleieren Rydes virksomhet ville forårsake utfordringer og skader i byen.

Foto: Agnar Kaarbø

Bergen kommune tapte første runde om elsparkesykler i sentrum

Bergen kommune fikk ikke rettens medhold i saken mot Ryde, som plasserte ut elsparkesykler i byen uten avtale med kommunen.

Kommunen gikk til sak da selskapet etter eget forgodtbefinnende satte ut elsparkesykler uten å ha søkt om eller inngått en avtale med kommunen. Bergen tingrett avviser imidlertid kommunens krav om en midlertidig forføyning, melder Bergens Tidende.

Kjennelsen betyr at Ryde får fortsette sin virksomhet i byen, bekrefter Bergen kommune.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.