Helsedirektoratet ber kommunene henvende seg direkte til de rammede og tilby støtte etter masseskytingen i Oslo.

Helsedirektoratet ber kommunene henvende seg direkte til de rammede og tilby støtte etter masseskytingen i Oslo.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ber kommunene ivareta berørte etter masseskytingen

Helsedirektoratet ber kommunene om å ivareta de direkte berørte og andre rammede etter masseskytingen i Oslo.

Det gjelder også andre som kan oppleve vansker som følge av hendelsen og politiets trusselvurderinger, heter det i et brev sendt fra Helsedirektoratet via statsforvalterne til kommunene.

– Psykososial oppfølging av de som er direkte berørt, er av stor betydning, sier fungerende helsedirektør Linda Granlund.

Hun sier slik oppfølging innebærer at kommunen aktivt henvender seg direkte til de rammede og tilbyr støtte og bistand i en tidlig fase.

Dette bør gjøres til de som er direkte berørt, samt andre rammede.

Direkte berørte etter skytingen er:

  • Etterlatte, familier og venner 
  • Skadde, deres familier og nære 
  • Vitner til hendelsene og deres nærmeste 

Andre rammede:

  • Det skeive miljøet 
  • Rammede av terroren 22. juli, krig og voldshandlinger 
  • Barn, unge og befolkningen for øvrig.

– Vi oppfordrer statsforvalterne til å be om at hver enkelt kommune legger ut på sine nettsider hvordan de har organisert sine tjenester mht. til hvor man kan få psykososial oppfølging, skriver direktoratet på sine nettsider.

(©NTB)