Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge er bekymret for rekrutteringen til frivilligheten.

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge er bekymret for rekrutteringen til frivilligheten.

Foto: Terje Lien

Bekymret for rekrutteringen til frivilligheten

Regjeringen ønsker mer frivillighet i folkehelsearbeidet. Frivilligheten ser kutt i tilskudd og lite forutsigbare støtteordninger. – Vil gå utover rekrutteringen, mener Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Regjeringen ønsker å prioritere folkehelsepolitikk. Dette er hovedbudskapet i folkehelsemeldingen som behandles på Stortinget i dag, fredag.

Frivillige organisasjoner trekkes fram som en viktig samarbeidspartner med det offentlige i arbeidet med å forebygge ensomhet, arbeidet for psykisk helse og for en aktiv befolkning.

Men generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge er bekymret for manglende ressurser.

– Frivillighet er ikke gratis. Vi ser at det mangler forutsigbare støtteordninger, og at det kuttes i tilskuddene til mange av organisasjonene som arbeider nettopp med økt deltakelse i frivilligheten og med folkehelseforebyggende arbeid, sier han i en pressemelding.

Ett av tiltakene som er kuttet i år, er tilskudd til Frivillighet Norges eget verktøy for å øke deltakelsen i frivillig sektor, nemlig rekrutteringsportalen Frivillig.no. Prosjektet har tidligere mottatt støtte fra Helsedirektoratet, men den ble kuttet i 2023.

– Kuttet rammer synligheten og vil føre til at færre nye blir rekruttert til de frivillige organisasjonene gjennom Frivillig.no i 2023, mener Johnsen.